Εργαστήρια

Εργαστήρι Προσωπικής και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης «Life Skills» για παιδιά 3-10 ετών

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η Προσωπική και Κοινωνική ενδυνάμωση του παιδιού και ειδικότερα η ανάπτυξη της αυτοεικόνας, της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την συναισθηματική του υγεία και ταυτόχρονα την ομαλή συνύπαρξη του με τους άλλους έτσι ώστε να έχει για μια επιτυχημένη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αλλαγών και προκλήσεων της ζωής. Για το σκοπό αυτό τα παιδιά θα εμπλακούν σε δραστηριότητες συναισθηματικής αγωγής, καλλιέργειας αξιών και στάσεων με τη χρήση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων όπως συζητήσεις, παρουσιάσεις, θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτικό δράμα, χρήση μεθοδολογίας των Persona dolls.