Εργαστήρια

Εργαστήρι: Little Scientists in Action – Μικροί Επιστήμονες εν δράσει

Οι «Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» ανακαλύπτουν τις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από ένα συναρπαστικό και διαφορετικό παιχνίδι που στόχο έχει την ανακάλυψη του κόσμου και των εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Μέσω του εργαστηρίου «Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» επιδιώκεται η επαφή των παιδιών με τις επιστήμες και την τεχνολογία, μέσα από την ενασχόλησή τους με απλά πειράματα, και με θεματικές ενότητες που τα απασχολούν καθημερινά.

Με τη βοήθεια του κυρίου Νετρόνιο θα ανακαλύπτουμε σε κάθε συνάντηση μια διαφορετική επιστημονική έννοια, κάνοντας παράλληλα πολλά πειράματα, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Η προσέγγιση όλων των θεμάτων γίνεται με ευαισθησία και με μέσα και τεχνικές οικείες προς το παιδί όπως με τη χρήση εκπαιδευτικού δράματος, χρήση νέων τεχνολογιών, θεατρικό παιχνίδι, εμψύχωση κούκλας.