Μελέτη μαθημάτων Δημοτικού & Γυμνασίου

 

Σκοπός του Εργαστηρίου Μελέτης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και καθοδηγούμενης επίβλεψης.

Επιμέρους στόχοι είναι η ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών και του αυτοελέγχου, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, στις δυνατότητες και ικανότητες τους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και μεθοδικότητας για μια αποτελεσματικότερη προετοιμασία για την επόμενη μέρα στο σχολείο και ταυτόχρονα την εδραίωση της παρεχόμενης γνώσης και μάθησης.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη φιλοσοφία ότι κάθε είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό παιδί, το οποίο έχει τους δικούς τους ατομικούς ρυθμούς, το δικό του μαθησιακό προφίλ και τα δικά του ενδιαφέροντα. Για την επίτευξη των στόχων τα παιδιά εργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες και ατομικά, με την επίβλεψη και καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών μας.