Εργαστήρια

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά 6 – 12 ετών

Posted on

Το εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι σχεδιασμένο για παιδιά σχολικής ηλικίας 6 έως 12 ετών (Α΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού). Οι μαθητές επιλύουν προβλήματα με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ρομποτικές εφαρμογές. Με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών πακέτων, όπως το πακέτο LEGO WeDo 2.0, οι μαθητές εξασκούνται σε έννοιες Φυσικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM). […]