Εργαστήρια

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού και Κινητικής Έκφρασης για παιδιά 4-12 ετών

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύσουν με πληρότητα τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές. Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι μπορούν να αποδεσμεύσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, να απελευθερώσουν τη φαντασία τους, γεγονός που συμβάλει στην αβίαστη επικοινωνία και στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων. Επιπλέον, η συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις θεατρικού παιχνιδιού μπορεί να συμβάλει στην έκφραση των ψυχικών ευχάριστων ή δυσάρεστων καταστάσεων, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης τους. Ο εργαστηριακός τρόπος δουλειάς, το κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, αποδοχής, εμπιστοσύνης.